Софтуер

Medrec:M – личен медицински картон на бъдещето

Безплатно приложение, което може да подобри здравеопазването

50 милиона души са изтеглили приложението Google Classroom

Дистанционно обучение става все по-актуално в условия на пандемия