Работата от дома – златният миг за DevOps?

Професионалистите в сферата на ИТ трябва да си сътрудничат по-тясно от всички останали

Medrec:M – личен медицински картон на бъдещето

Безплатно приложение, което може да подобри здравеопазването

50 милиона души са изтеглили приложението Google Classroom

Дистанционно обучение става все по-актуално в условия на пандемия