Равен достъп до услуги и образование срещу цифровото разделение

Предизвикателство пред електронното управление в България е как гражданите да бъдат мотивирани да изискват и да използват електронни услуги

ДАЕУ ще пази личните данни с блокчейн софтуер

Решението може да бъде използвано от всички администрации