HoloLens – научната фантастика става реалност

Комплект от иновативни очила и софтуер ни предлага нов начин на взаимодействие със средата около нас, смесвайки реалния свят с виртуалния