Астронавтите на МКС ще сложат очила HoloLens

Чрез тях ще получават виртуална помощ от експертите на Земята

HoloLens – научната фантастика става реалност

Комплект от иновативни очила и софтуер ни предлага нов начин на взаимодействие със средата около нас, смесвайки реалния свят с виртуалния