Обогатеният печат от А до Я – демонстрация на живо в София

Коника Минолта България разкрива тайните при създаване на уникален печатен краен продукт