Konica Minolta ускорява дигиталната трансформация

Компанията подпомага иновациите в избрани технологични сфери

Коника Минолта показа у нас очила за подобрена реалност

Около 4,7% от приходите на компанията се влагат в R&D дейност

Коника Минолта води при цветния АЗ печат в Европа

Компанията държи над една пета от пазара, по данни на InfoSource

Коника Минолта: Новото време налага трансформация

В ерата на смартфоните и бизнес-анализите, на прага на „интернет на нещата”, употребата на хартия прогресивно намалява