Konica Minolta ускорява дигиталната трансформация

Konica Minolta засилва партньорството си със стартъп общността. Като доставчик на ИТ услуги, компанията си сътрудничи с т.нар. „Leading Edge” предприемачи, които ще представят решения за дигитализирано работно място на технологичния фестивал „Pioneers Festival” на 24-25 май във Виена.

Компанията подпомага иновации в избрани технологични сфери. На Pioneers Festival тя ще осигури споделена среда за демонстриране на революционни идеи на няколко Leading Edge партньори. Сред обещаващите стартъпи са Anyline, 720°, iTiZZiMO, NavVis и Asset Mapping, които работят заедно за дигитална трансформация на бизнеса.

Anyline е един от петте Leading Edge партньори, които предлагат решения за днешните предизвикателства. Стартъпът е разработил технология за динамично разпознаване на текст – Anyline Mobile OCR SDK позволява на разработчиците индивидуално да определят коя информация да бъде дигитализирана през фотоапарат/камера и вкарана в съответното приложение за смартфон и умни очила.

Стартъпът 720° осигурява на компаниите здравословна и продуктивна работна среда чрез технологии за мониторинг и анализ. На фестивала във Виена 720° ще покаже аналитично обоснована оптимизация на работните пространства посредством решение за мониторинг и анализ.

iTiZZiMO пък разработва иновативни софтуерни приложения за индустриалния „интернет на нещата” (IoT). По време на фестивала компанията ще демонстрира как техниката може да функционира безпроблемно чрез подаване на информация от свързани софтуерни системи. Демонстрацията ще се състои на таблет и умно стъкло.

NavVis разработва иновативни и много прецизни технологии за позициониране и навигация в затворени помещения. Потребителите могат, например, да си направят виртуална разходка през реалистичен модел на техническия музей в Мюнхен.

Компанията Asset Mapping също ще присъства на щанда на Konica Minolta. Този стартъп използва технологии от IoT, за да покаже на дигитална карта локацията и статуса на устройствата в реално време. При промяна на определени условия, Asset Mapping изпраща сигнал до отговорните за тях хора, като така проблемите се решават в по-кратък срок и на по-ниска цена.

Коментар