Ще приобщаваме Западните Балкани към цифрова Европа

Отстояваме евтин роуминг и висока трансгранична свързаност