МСП могат да разчитат на европейска помощ за цифровизация

В момента има отворени процедури за 35 млн. евро каскадно финансиране

Виртуална платформа ще свърже ИКТ клъстери

Целта е подкрепа на фирмите от региона в работата по общи проекти