Саша Безуханова: Науката все повече ще се нуждае от жени

Привличането им в ИКТ сектора е от ключово значение за икономиката

Развитието на градовете следва зрелостта на ИКТ

Токио и Москва си приличат по усилията, влагани в ИКТ, но се различават по резултатите

Привличането на жени в ИКТ сектора ще увеличи БВП на ЕС

Нели Крус: Предприятията, в които има повече жени, са по-стабилни