Привличането на жени в ИКТ сектора ще увеличи БВП на ЕС

Нели Крус смята, че е крайно време ИКТ секторът да осъзнае, че жените носят повече стабилност на бизнеса

Нели Крус смята, че е крайно време ИКТ секторът да осъзнае, че жените носят повече стабилност на бизнеса

Привличането на повече жени в сектора на цифровите технологии в ЕС ще доведе до нарастване на годишния БВП с 9 милиарда евро, според проучване, огласено днес от Европейската комисия.

Ако повече момичета се интересуват от кариера в сектора на цифровите технологии и повече жени работят в този сектор, това ще е полза за индустрията, жените и икономиката на Европа. Според проучването, в сектора на ИКТ работят твърде малко жени: само 29 от всеки 1000 жени с бакалавърска или друга първоначална университетска степен имат диплома по ИКТ (за разлика от 95 на 1000 мъже) и само 4 на 1000 жени в крайна сметка работят в сектора.

Жените напускат сектора по средата на кариерата си по-често от мъжете и са недостатъчно представени на управленски позиции, дори в сравнение с други сектори. Само 19,2% от работещите в сектора на ИКТ имат шефове жени за разлика от 45,2% от работещите в други сектори.

Ако обаче тенденцията се обърне и жените работят в сферата на цифровите технологии толкова често, колкото мъжете, европейският БВП ще нарасне с около 9 млрд. евро годишно (1,3 пъти БВП на Малта), според проучването. Това ще е от полза за сектора на ИКТ, тъй като организациите, където има повече жени в управлението, постигат с 35% по-висока възвращаемост на собствения капитал и с 34% по-добра обща възвращаемост за акционерите в сравнение с други подобни организации.

„Вече знаем със сигурност, че предприятията, в които има повече жени, са по-стабилни. Крайно време е секторът на ИКТ да осъзнае това и да се възползва”, заяви Нели Крус, заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по цифровите технологии.

Докладът препоръчва действия в четири приоритетни области:

  • Обновяване на имиджа на сектора сред жените и обществеността, например чрез изтъкване на предимствата му за младите жени (вълнуващ, разнообразен, добре платен);
  • Предоставяне на повече възможности на жените в сектора, например чрез разработване заедно с бизнеса на хармонизирани европейски учебни планове, водещи до ясно предначертано развитие на кариерата;
  • Увеличаване на броя на жените предприемачи в сектора на ИКТ, например чрез подобряване на достъпа им до програми за начален и рисков капитал;
  • Подобряване на условията на труд в сектора, например чрез изтъкване на по-добрите резултати на фирмите, в които работят жени.

От проучването става ясно също, че жените, работещи в сектора на ИКТ, печелят почти 9% повече от жените в други сектори, имат повече свобода при определяне на работния си график и има по-малка вероятност да останат без работа (до 2015 г. в ЕС ще има 900 000 незаети работни места в сектора на ИКТ).

20% от жените с дипломи в областта на ИКТ на възраст 30 години работят в сектора за разлика от само 9% от жените на възраст над 45 години. 19,2% от работещите в сектора на ИКТ имат шефове жени за разлика от 45,2% от работещите в други сектори. Жените са 31,3% от самостоятелно заетите европейци, но само 19,2% от предприемачите в ИКТ сектора.

Проучването посочва и факторите, възпрепятстващи по-пълното участие на жените в сектора: културните традиции и стереотипите за ролята на жените; вътрешните задръжки и социалнопсихологически фактори като липсата на увереност, липсата на търговски умения, страха от рискове и отрицателните нагласи към конкуренцията; външните препятствия като доминираната от мъже работна среда, трудностите при намиране на равновесие между личния и професионалния живот и липсата на примери за подражание.

Коментар