Дилема: Индустрия 4.0 или пенсии и по-дълъг живот

Без бурен икономически растеж, приоритет за развитите държави ще останат социалните разходи и здравеопазването