Умният град разчита на интегрирани ИТ системи и процеси

Сама по себе си нито една система не може да направи града интелигентен, казва Стефан Малиновски - проектен мениджър в Телелинк