Информационната война тепърва се разгаря

Когато обществото е изнервено, уплашено и поляризирано, това безспорно е удобно за нечистите интереси