Исторически рекорди в ИТ търговете у нас през 2023 г.

Сключени са 1914 договора по ЗОП за общо 533,1 млн. лв., според нов доклад на агенция CBN

Е-услугите са в миманса след похарчени 2,5 млрд. лева

Въпреки ИТ инвестициите, България се намира на едно от последните места в Европейския съюз по ползване на публични е-услуги от частни лица