Клиентите се връщат там, където срещат лично отношение

Ефектът се засилва на фона на социалната изолация, казва Крис Младенов

Компаниите започват активно да внедряват чатботове

Процесът е подкрепен от обработка на естествен език и машинно обучение