Клиентите се връщат там, където срещат лично отношение

Ефектът се засилва на фона на социалната изолация, казва Крис Младенов