Мобилните идентичности превземат контрола на достъпа

Повечето организации с биометрия разчитат на смартфон приложения

Уеб-базирано заключване на врати предлага фирма от Русе

Продуктът на Силва Технолоджис комбинира хардуер и софтуер