Квантов експеримент обещава по-малко изчислителни грешки

Новото европейско изследване се базира на двумерен масив от кубити