Синтезатор на реч може да имитира гласа на всеки човек

Софтуерът на Microsoft е обучен с 60 000 часа аудиозаписи от над 7000 английско говорящи

Рентген, AI и 3D печат съживиха изгубена картина на Ван Гог

„Двамата борци“ е нарисувана през 1886 г., а после е покрита с втори пласт

Невронна мрежа генерира реалистични лица

Синтезираните портрети е трудно да бъдат разпознати като такива от пръв поглед, въпреки че малки детайли „издават“ изкуствения произход на изображенията