Сигурността в облака все още тревожи потребителите

Този аргумент обаче е остарял, тъй като защитата е обезпечена

Облачните технологии отнемат бюджети от ИТ отделите

Все по-често клауд решенията се купуват от други звена в компаниите

ИТ мениджърите трябва да имат бизнес визия

В момента голяма част от ИТ бюджетите се заделя за поддръжка, но в бъдеще все повече средства ще се насочват към „третата платформа”, прогнозира IDC