ИТ мениджърите трябва да имат бизнес визия

„ИТ мениджърите трябва да се сдобият с бизнес-визия, за да подсигурят необходимите за ИТ отделите средства”, заяви Нели Вачева, управител на IDC България

ИТ мениджърите трябва да се сдобият с бизнес визия, за да подсигурят необходимите за ИТ отделите средства, заяви Нели Вачева, управител на IDC България

„Третата платформа” в информационните технологии – ерата на големите данни, анализите, социалния бизнес, мобилните устройства и социалните медии – е време, в което ИТ отделите ще трябва да преосмислят начина, по който гледат на бюджетите. Те ще трябва да мислят много повече за бизнес и по-малко за самите технологии.

В момента голяма чат от ИТ бюджетите са съсредоточени върху поддръжката на ИТ системите (над една трета). Друга много съществена част от тях е съсредоточена върху важния софтуер, но който в повечето случаи не допринася пряко за бизнес-резултатите (например софтуер за сигурност), посочи Нели Вачева, управител на IDC България на форум в София, посветен на Третата платформа.

Само 21% от бюджетите могат да се използват за въвеждане или развиване на приложения на Третата платформа. ИТ отделите обаче трябва да са наясно, че с напредването на времето, колкото повече навлиза Третата платформа в реалността, толкова повече ИТ бюджетите ще излизат от контрола на ИТ мениджърите и ще попадат все повече под контрола на бизнес-мениджърите. Това означава, че трябва да се промени мисленето на ИТ отделите и техните ръководители.

„ИТ мениджърите трябва да са наясно с ИТ бюджетите и да подпомогнат смисленото им изхарчване, тоест – да се сдобият с бизнес-визия, за да могат да подсигурят средствата, с които искат да разполагат като ИТ отдел”, обобщи Вачева. В този контекст все по-голяма роля за решенията за бюджети за ИТ ще имат бизнес-мениджърите.

Що се касае до въпроса колко да се изчаква с въвеждането на технологиите на третата платформа, пред всички стои въпросът дали да преминем веднага или да изчакаме.

„Практиката показва, че едно ново приложение съвсем не набира клиентска база веднага. Ако вземем за пример банковите мобилни приложения, бяха нужни години, преди хората да започнат да ги ползват масово. Наложи се много чакане. Но ние не можем да си позволим да изоставаме, докато нашите конкуренти залагат на новите технологии и новите приложения”, обясни управителят на IDC България.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментари по темата: „ИТ мениджърите трябва да имат бизнес визия”

добавете коментар...

  1. Мдааа

    Аха въвеждаме 3 ти , 5 ти , 10 ти платформи и по някое време като им изтекат ценните данни на фирмите из разни облаци и ги нагъзят по една или друга линия и изреват яко ще се върнат към локалните инфраструктури.

  2. zapoznat

    Стига с тези маркетингови манипулации…
    Какви трети платформи, какви глупости… ?
    Индустрията се опитва да измисля нови и ненужни неща, само и само да продава

Коментар