CRM+анализи+мобилност, или как 1+1+1 е повече от 3

Основателите на 11235 ООД въведоха „неочаквано добра комбинация” в един от операторите на т.нар. бързи кредити у нас

Компанията 11235 ООД, основана от Софроний Димитров и Апостол Мушмов, въведе „неочаквано добра комбинация” в един от операторите на т.нар. бързи кредити у нас

80% подобрение на маркетинговите кампании – звучи добре, нали? А какво ще кажете за 516%? Такъв е резултатът от съчетаването на функционалностите на три вида съвременни бизнес ИТ системи, всяка от които сама по себе си може да осигури значително ускоряване на бизнеса. Това са CRM, инструментите за бизнес-анализи и мобилността.

Практическото доказателство, че в тази случай 1+1+1 прави много повече от 3, е дело на младия разработчик 11235 ООД, въвел тази „неочаквано добра комбинация” в един от операторите на т.нар. бързи кредити у нас.

В рамките на проекта около 3000 служители на фирмата за кредити са „въоръжени” с мобилни устройства (таблети), които имат постоянна връзка с централизираната CRM платформа, над която обаче е стъпила аналитична система. По този начин е много по-интензивна връзката между организацията и всеки неин агент. От своя страна кампаниите, провеждани от фирмата за бързи кредити, вече са не централизирани, а „свалени” в ръцете на всеки отделен агент.

„CRM си имаше в организацията и преди това, аналитичните средства ги имаше – но те нямаха такава резултатност”, споделиха Софроний Димитров и Апостол Мушмов, създатели на 11235, пред гостите на форума на IDC България „ИКТ от третата платформа: новото корпоративно ДНК”.

Когато обаче CRM и аналитичността се озовават „на върха на пръстите” на агентите чрез мобилното приложение, работата на всеки от служителите значително се променя. Общият резултат е 80% подобрение.

„Само по себе си и мобилното приложение, без да има зад гърба си CRM и аналитичност, също не би допринесло за такова повишаване на резултатите. То просто би направило рутинната работа малко по-бърза”, казват предприемчивите ИТ специалисти. В някои направления резултатността достига над 500%, добавят те. Обяснението им е в сегментацията на клиентската база.

Подобен резултат е лесно постижим чрез съчетаването на CRM, аналитичност и мобилност и във всяка друга организация, която работи на пазара посредством кампании. Добрата комбинация може да донесе не по-малко добри резултати за всеки бизнес, който борави с данни и може да идентифицира клиентите си. Това могат да са търговски вериги, които поддържат програми за лоялност и клиентски карти, доставчици на услуги и т.н.

Проектът е своеобразно доказателство за синергията на мобилност и задълбочени бизнес-анализи, която стои зад понятието „Трета платформа”. Единственото, което не се вписва в теорията, е принципът BYOD (bring your own device). Тъй като в проекта става дума за много чувствителни лични данни, решението в случая е на агентите да се раздадат служебни устройства, на които и интернет достъпът е силно ограничен.

От гледна точка на финанси и инвестиции анализът показва, че вложението е вече изплатено – за около 6 месеца. Тъй като кредитната организация е разполагала с CRM и аналитични средства още преди проекта, основният разход е за самите мобилни устройства (таблетите) и за „мобилизиране” на съществуващия софтуер.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар