ОББ автоматизира процеси със софтуерни роботи

Възлагат им изпълнението на повтаряеми, еднотипни задачи