Нов рекорд в преноса на данни: 1 петабит в секунда

Бързите скорости навярно ще са възможни със съществуващото оптично оборудване

Мета-повърхност коригира всички видове лещи

Иновативното устройство може да работи и при супер-сложни обективи с до 14 конвенционални лещи, използвани в микроскопите с много висока резолюция

Оптична технология обещава 100 пъти по-бърз интернет

„Нанофотонно” устройство може да кодира повече данни и да ги обработва много по-бързо от обикновената оптика, използвайки специална форма на „усукана” светлина

Безжичните връзки стават повече от хората

Във Финландия проникването на безжичния достъп е 123%, тъй като много хора ползват по няколко мобилни устройства за интернет