Глобалният недостиг на чипове застрашава цялата икономика

Наред с автомобилния сектор и бизнесите, зависими от превоза, други индустрии също страдат от дефицита

Intel се кани да увеличи 50 пъти плътността на транзисторите

Това ще позволи на компанията да следва прословутия Закон на Мур