Глобалният недостиг на чипове застрашава цялата икономика

Наред с автомобилния сектор и бизнесите, зависими от превоза, други индустрии също страдат от дефицита

Intel се кани да увеличи 50 пъти плътността на транзисторите

Това ще позволи на компанията да следва прословутия Закон на Мур

Революция в текстила: електрониката става мека, копринена

Новите дрехи от електронна тъкан могат да бъдат прани и гладени, без полупроводниците в тях да се повреждат