Повече права за потребителите – онлайн и в магазина

Законодателен пакет цели да намали разликите, които съществуват в отделните страни на ЕС по отношение на защитата на потребителите

Потребителите в ЕС стават по-защитени онлайн и офлайн

Въвеждат се по-ясни права при закупуване на цифрово съдържание и трансгранични продажби на стоки, вкл. за интелигентни уреди

Сайтове за телеком услуги нарушават законите на ЕС

Проучване на Европейската комисия и органите за защита на потребителите разкрива подвеждащи практики в 163 от общо 207 уебсайта

14 дни за отказ от договори за безплатни цифрови услуги

ЕС предвижда нови регулации в сектора, за да защити потребителите

ЕК ще стимулира е-търговията с нов пакет от мерки

Целта е преодоляване на геоблокирането, прозрачни цени на трансграничните доставки и по-добра защита на потребителите