Вредна ли е 5G технологията за нашето здраве?

Проучванията са малко, факторите са сложни и еднозначен отговор няма, а докато липсва консенсус в научния свят, няма да има такъв и в политиката за 5G

Смартфоните – кои облъчват най-силно и кои най-слабо

Макар че все още е трудно да се постигне убедително изследване на ефектите от излъчването на мобилните телефони, две инфографики дават ценна информация

AI предсказва точно радиоактивното замърсяване

Нова система с изкуствен интелект, създадена от японски учени, използва данни за метеорологичните модели, за да предвиди маршрута, по който ще поеме радиоактивният облак