Младите софтуерни специалисти не остават дълго с една технология

Динамиката е предизвикателство за тях, казва Лилия Месечкова, Progress