Как ще реагират роботите, ако хората ги малтретират

Тъжните машини-наблюдатели могат да насърчат други хора да се намесят, за да предотвратят злоупотребите, или да разчитат на себе си...

Роботи-изследователи ускоряват научните открития

Те могат да предприемат по-рискови експерименти - в по-сурова лабораторна среда или при използване на по-токсични вещества

Бъдещето на роботиката е в двупосочното обучение

Наученото от всеки отделен робот може да бъде приложено към основните алгоритми в облака и да се сподели с всички останали роботи

А можеше роботи да доставят покупките по домовете

Пандемията е пропусната възможност за масовото прилагане на обещаващите технологии