Бъдещето на роботиката е в двупосочното обучение

Наученото от всеки отделен робот може да бъде приложено към основните алгоритми в облака и да се сподели с всички останали роботи

А можеше роботи да доставят покупките по домовете

Пандемията е пропусната възможност за масовото прилагане на обещаващите технологии

Роботите не могат да заместят хората при полети в космоса

Специфичният човешки опит е безценен – впечатленията и наблюденията могат да бъдат подкрепени с данните, събрани от роботите, но не и да бъдат заместени

Пандемията – предизвикателство за роботиката

Технологичните експерти трябва да работят по-тясно с медицинските специалисти за разработване на нови видове роботи за борба с инфекциите

Роботи помагат на деца-аутисти да се развиват

Напредъкът на социално-подпомагащите роботи през последните години се оказва обещаващ нов начин пациентите с аутизъм да получат по-достъпни и персонализирани грижи

Софтуерни роботи вземат инвестиционни решения по-добре от хората

Препоръките за покупка от софтуерните роботи-анализатори могат да генерират „значителна възвръщаемост” на инвеститорите, сочат проучвания