При президента: Електронното управление не е самоцел

То е средство за цялостно реформиране на институциите и процесите