Отворен проект ще сваля оковите на остарели формати

Има риск цели правителства да загубят контрол над данните си