SWIFT с готовност да направи мрежа за цифрови пари

Централните банки ще имат нужда само от една основна глобална връзка