Водородни клетки ще захранват дейта центрове

За разлика от акумулаторите, могат да работят колкото е необходимо при постоянно захранване с гориво