Skype тества услуга за автоматичен превод

Потребителят произнася фраза, след което програмата я изговаря на друг език за неговия събеседник, поддържана субтитри, мъжки и женски глас