Дръпваме рязко в ЕС по дял на ИТ специалистите

Повече от 8 милиона ИКТ специалисти са работили в ЕС през миналата година, по данни на Евростат

Около 8,2 милиона са били наетите специалисти по информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в ЕС през миналата година, или 3,7% от общата заетост. В последните години постоянно нарастват както броят, така и делът на специалистите по ИКТ от общия брой работещи, сочи нов доклад на Евростат.

Тази професия в голяма степен се упражнява от мъже – повече от 8 на всеки 10 (83,3%) ИКТ специалисти през 2016 г. в ЕС, както и от висококвалифицирани кадри – повече от 6 от всеки 10 (61,8%) специалисти имат висше образование или по-високо, се посочва в доклада на Евростат.

През миналата година във всяко пето предприятие (20%) в ЕС е имало специалисти по ИКТ и почти 1 от 10 предприятия (9%) са наели или са се опитали да наемат специалисти по ИКТ. Въпреки това, 41% от предприятията, които са назначили или са се опитали да наемат специалисти по ИКТ, срещат затруднения при попълване на свободните работни места.

Делът на ИКТ специалистите по ИКТ от общата заетост е най-висок във Финландия и Швеция. През 2016 г. три държави-членки дават работа на половината от всички специалисти по ИКТ, наети в ЕС. Това са Обединеното кралство (1,6 милиона души), Германия (1,5 милиона) и Франция (1,0 милиона).

В относително изражение най-високи дялове на специалистите по ИКТ в общата заетост са регистрирани във Финландия (6,6%) и Швеция (6,3%), следвани от Естония (5,3%), Великобритания (5,1%) и Холандия (5,0%). На другия край на скалата са Гърция (1,4%), която регистрира най-нисък процент, а пред нея са Румъния (2,0%), Кипър и Латвия (и двете с по 2,2%).

В сравнение с 2011 г., абсолютният брой и делът на специалистите по ИКТ в общата заетост се са увеличили в почти всички държави-членки, като особено отчетлива е тази тенденция в Естония, Франция, Германия, Португалия, Финландия, България, Хърватия и Унгария. На равнище ЕС в периода от 2011 г. до 2016 г. броят на специалистите по ИКТ е нараснал с 1,8 млн. души, а делът им в общата заетост се е увеличил от 3,0% на 3,7%.

България, в частност, регистрира сериозно увеличение и по двата показателя. Ако през 2011 г. ИКТ специалистите са били 54 на 1000 души, то през 2016 г. вече са 80,9. Делът на ИКТ специалистите в общата заетост пък се е покачил за същия период от 1,8% до 2,7%, сочат данните на Евростат.

Жените са недостатъчно представени сред специалистите по ИКТ във всички държави-членки на ЕС, което е впечатляващ контраст с общата заетост, където показателят пол е сравнително балансиран. През 2016 г. огромно мнозинство (83,3%) от специалистите по ИКТ, работещи в ЕС, са мъже. Така е почти във всяка държава-членка на ЕС.

Най-висок е делът на мъжете ИКТ специалисти в Словакия (90,8%), Чешката република (88,8%), Малта (88,3%), Гърция (87,3%), Унгария (86,9%) и Хърватия (86.7%), а най-нисък в България (69,8%), Румъния (73,7%), Латвия и Литва (и двете по 75,2%). Т.е., страната ни е отличник по дял на жените в ИКТ сектора в рамките на целия ЕС.

6 от 10 (61,8%) специалисти по ИКТ в ЕС през 2016 г. са имали висше образование. Най-висок е този показател в Ирландия (82,4%) и Литва (80.7%), които изпреварват Испания (79,1%), Франция (78,4%) и Белгия (76,2%). В другия край на скалата, с най-нисък дял на специалистите по ИКТ, завършили висше образование,  са страни като Италия (32,8%), Германия (49,6%), Португалия (51,2%) и Хърватия (52,5%).

Прави впечатление, че делът на заетите лица с висше образование е по-висок сред специалистите по ИКТ, отколкото този на висшистите в общата заетост във всички държави-членки на ЕС. През 2016 г. повече от един от всеки трима специалисти по ИКТ (36,3%) в ЕС е бил на възраст под 35 години.

41% от предприятията, които са наели или са се опитали да наемат специалисти по ИКТ, съобщават за трудности при запълване на свободните работни места. Най-високи проценти са регистрирани в Чешката република (66%), Словения (63%), Люксембург и Австрия (по 61%), Белгия (59%), Естония (58%) и Нидерландия (57%). Обратно, този дял е най-нисък в Испания (17%), Гърция (28%), Полша и Италия (по 31%), както и в Португалия (32%).

Коментари по темата: „Дръпваме рязко в ЕС по дял на ИТ специалистите”

добавете коментар...

  1. ха

    IT-Academy.BG, страхотна идея ми давате и аз да си правя безплатна реклама в коментарите. Видно е, че technews.bg не наказват този вид почти явна реклама…

  2. Ганьо

    Ми турете една графика вместо да се кьоря 200 часа, ц ц ц българска новина.

  3. IT-Academy.BG

    Радваме се, че и ние сме допринесли за този ръст! Продължавайте да учите и да се развивате!

Коментар