Бавни ИТ губят 25% от времето на служителите

Разработчиците и специалистите по е-търговия губят най-много време от проблемните ИТ системи

Организациите по цял свят страдат от проблеми с производителността на цифровите системи, сочи проучване на компанията Dynatrace. Служителите в ИТ и бизнес отделите губят около 25% от времето си в решаване на проблеми, които влияят негативно на тяхната работа и респ. на доходите на компаниите.

Заради влошена производителност при работа с информационните системи, служителите губят от 9 до 12,5 часа на седмица, установява изследването сред хиляди ИТ-та, разработчици, специалисти по е-търговия и обслужване на клиенти в компании от САЩ, Европа и Австралия.

Най-голяма загуба на време се наблюдава при е-търговците и разработчиците – съответно 652 и 548 часа на година. Ето защо на висококвалифицираните служители не достига време за по-важни, стратегически задачи.

48% от анкетираните смятат, че именно проблемът с производителността на ИТ системите възпрепятства успешната цифрова трансформация. Три четвърти от анкетираните не са уверени в собствените си възможности да решат проблема с производителността на системите.

Според специалистите обаче, теоретично е невъзможно да бъдат открити и отстранени грешките в големи ИТ системи още в процеса на разработка. Тестването цели да сведе до минимум риска от срив на системата при нейната експлоатация чрез намаляване на вероятността за възникване на нестандартни ситуации. Но никой не би изразходвал повече ресурси за тестване, отколкото са предполагаемите загуби за бизнеса.

За днешните ИТ системи е прието понятието изисквано качество – това е характеристика, която е различна за уеб сайтовете и корпоративните информационни системи, например. Ключов е човешкият фактор, който все още оказва несравнимо по-голямо влияние върху производителността от автоматизацията, инструментите и технологиите.

Счита се, че производителността на програмистите с еднакъв опит може да се различава до 10 пъти. Ефективността при изпълнение на проекти зависи в най-голяма степен от опита, стабилността и синхрона в екипите. Формирането на екипи с висока производителност е главна задача на ИТ мениджърите.

Въпреки проблемите с производителността, процесът на цифрова трансформация ще продължи, но при по-задълбочен анализ на ситуацията и с помощта на специалисти. В основата на ефективността е гъвкавият подход към производствените процеси, или т.нар. agile. Процесите се променят във времето, тъй като останалите компоненти – проектът, продуктът и персоналът – също търпят промени.

Ефективният процес на цифрова трансформация трябва да бъде итеративен и нарастващ (инкрементален). Това означава, че на всеки етап от проекта се избира най-значимата и приоритетна стратегическа цел, в резултат на анализ на съществуващите проблеми и новите възможности. Информационната система се изгражда поетапно с добавяне на най-необходимите за бизнеса функционалности.

По данни на IDC, световните разходи за информационни технологии ще достигнат 1,2 трлн. долара през 2017 г., бележейки ръст от 17,8% спрямо 2016 г. Очаква се в края на десетилетието разходите за цифрова трансформация да възлязат на 2 трлн. долара.

Коментари по темата: „Бавни ИТ губят 25% от времето на служителите”

добавете коментар...

  1. Anontmous

    Според мен минаваме в робски и роботски свят от миналото давай робе давай по-бързо ;-).

  2. ха

    В заглавието не трябва да пише “Бавни ИТ”, а “Смотаните ИТ”. Под бавни ИТ се разбира, че се ползва остаряла техника с бавни процесори. А те в случая не играят съществена роля – важен е почти изцяло софтуера, който трябва да се напише както трябва!

  3. Anonymous

    Ако под ИТ се разбира машината за кафе – така е.

Коментар