Мобилно приложение докладва език на омразата

Потребителите на интернет ще могат лесно и анонимно да докладват за език на омразата, с който се сблъскват в социалните мрежи и интернет. За тази цел в рамките на европейски проект е разработено иновативно приложение за смартфони.

Апликацията е съвместима с основните операционни системи за мобилни устройства – Android, iOS и Windows. Решението е едно от трите технологични достижения на проекта Мандола (MANDOLA – Monitoring ANd Detecting OnLine hAte speech, или  „Мониторинг и разпознаване на езика на омразата онлайн”), който приключва на 30 септември т.г.

Приложението дава възможност за два вида докладване на език на омразата. Първият е чрез Мандола прокси сървър, който се използва за докладване на публично достъпни публикации, съдържащи език на омразата, от източници като YouTube, Twitter, новинарски сайтове и форуми, като не се изискват лични данни.

Вторият метод е чрез OCR (технология за оптично разпознаване на символи). Когато потребителят попадне на публикация, съдържаща език на омразата в своя профил в социалната мрежа, може да заснеме екрана (да направи скрийншот) и да докладва, без да споделя лични данни.

В допълнение, софтуерът предоставя статистическа информация за разпространението на езика на омразата и секция с най-често задавани въпроси.

Второто технологично решение, разработено под шапката на проекта Мандола, е интерактивно табло за мониторинг (Monitoring Dashboard), което ще захранва смартфон приложението с данни за разпространението на езика на омразата. Таблото е многоезично и в момента използва информация от Twitter и уеб сайтове, но има възможност впоследствие да бъдат включени и други източници. То предоставя информация за различни географски райони, градове, държави и обобщена информация за Европейски съюз.

И двете решения – интерактивното табло и приложението за смартфони – са все още прототипи (намират се на седмо ниво на техническа готовност – TRL 7), като са изготвени препоръки и за окончателното им доразработване и пускане на пазара.

Третото технологично решение, част от проекта, е порталът Мандола. Той позволява на потребителите да докладват за случаи на език на омразата онлайн на правоохранителните органи или на други организации, работещи в тази сфера, в 14 държави. Потребители могат да докладват линковете, които съдържат език на омразата, анонимно.

Коментари по темата: „Мобилно приложение докладва език на омразата”

добавете коментар...

  1. Той

    След това ще остане само езикът на любовта, дори под ужасяващи новини.

Коментар