ИТ кадрите ще трябва да действат по-бързо

Дигитатализацията е преди всичко въпрос на бързо реагиране на ситуацията, отбелязват анализатори

Промяната в потребителското търсене изправи компаниите от редица индустрии пред нуждата от дигитализация на бизнеса. Този процес, от своя страна, е свързан със сериозна промяна в методите на работа и съответно с изискванията към служителите, сочи проучване на изследователската компания CEB SHL.

В момента се търсят специалисти в области като големи данни (big data), прогнозен анализ и моделиране, виртуална реалност, 3D печат, цифрова сигурност, дизайн на мобилни приложения, дигитален маркетинг, както и програмисти, експерти по интернет и машинно обучение, хостинг. Засиленото търсене на такива кадри ще продължи в близките пет години, твърди CEB.

Дигиталната трансформация на бизнеса налага обновяване на уменията и функциите на специалистите. В следващите три години най-търсени на пазара ще бъдат кадрите с умения в три ключови области:

  • машинно обучение и прогнозен анализ, т.е. инженери по обработка на данни;
  • изкуствен интелект и робототехника – програмисти и инженери;
  • киберсигурост – архитекти на системи за киберсигурност и инженери.

CEB прогнозира, че към 2030 г. пазарът ще се нуждае от 298 600 специалисти в областта на машинното обучение и прогнозния анализ, както и от 351 500 инженери в сферата на киберсигурността. С най-бързи темпове ще расте търсенето на специалисти по изкуствен интелект – с 14,7% годишно, като към 2030 г. ще са необходими 108 600 специалисти в тази област.

Очертава се глобален недостиг на експерти по киберсигурност. Кадровият потенциал в тази сфера възлиза на 169 600 души в 14-те държави лидери в отделните региони, сочи анализът на CEB.

Нееднозначна е ситуацията с дистанционната работа. Около 17,5 милиона души в САЩ, например, работят извън офиса, което е около 20% от общия брой заети. Същевременно се наблюдава тенденция за връщане към постоянна работа в офиса или работа по гъвкав график – с възможност за частична работа от дома, поради регистриран спад в производителността и резултатите при отдалечените служители.

Като ключови фактори за успех на пазара на труда в бъдеще анализаторите посочват:

  • умение на кадрите да мислят в перспектива и да действат превантивно;
  • висока скорост на реагиране на постъпващата информация;
  • техническа експертиза в съчетание с умение за работа с колеги;
  • базови технически умения.

Дигитализацията е преди всичко въпрос на скоростно реагиране на ситуацията, отбелязват анализаторите. От специалистите ще се изисква бързо да разбират и прогнозират ситуацията. Макар и данните да се предоставят от софтуер със съответните алгоритми, живият човек ще трябва с по-голяма скорост да реагира на постъпващите запитвания от контрагенти.

Коментари по темата: „ИТ кадрите ще трябва да действат по-бързо”

добавете коментар...

  1. :)

    Благодарности на екипа technews.bg

Коментар