Публичните услуги стават изцяло дигитални до 2022

председателят на Държавната агенция “Електронно управление” (ДАЕУ)  Желязков  подписа заключителния документ от форума в естонската столица

До 2022 г. европейските граждани ще могат да взаимодействат изцяло дигитално с публичните администрации на своите държави, стана ясно от министерска среща по е-управление в Талин с участието на България.

Държавите членки на ЕС се ангажираха да осигурят възможност на гражданите и бизнеса да взаимодействат изцяло дигитално с публичните администрации, да повишават цифровите умения и да приложат ориентирани към потребителя дизайн и предоставяне на дигитални публични услуги.

От страна на България, председателят на Държавната агенция “Електронно управление” (ДАЕУ)  Желязков  подписа заключителния документ от форума в естонската столица. С Декларацията по е-управление от Талин отговорните министри от ЕС потвърдиха политическата воля на държавите членки да продължат ускореното развитие на е-управлението, което има централна роля в дигиталната трансформация.

През следващите 5 години – до 2022 г. – държавите членки на ЕС ще предприемат осезаеми стъпки за реализация на принципите, заложени в Европейския план за действие за е-управление (2016-2020) и Европейската рамка за оперативна съвместимост. Сред тях са проектиране на всички публични процеси като цифрови по подразбиране, което ще сведе до минимум необходимостта гражданите и бизнесът да взаимодействат с публичните администрации.

Същевременно гражданите и бизнесът трябва да имат възможност да взаимодействат с администрациите изцяло дигитално, което ще гарантира достъпност и откритост на институциите, уточниха от ДАЕУ след срещата в естонската столица.

За пълно въвеждане на принципа за еднократно събиране на данни (принцип “само веднъж”) през следващите години държавите членки на ЕС ще идентифицират мерки за намаляване на административната тежест чрез сътрудничество и обмен на данни между самите администрации на национално, регионално, локално и трансгранично ниво.

Принципът за еднократно събиране и многократно използване на информацията ще бъде въведен и чрез подобряване на качеството и технологичната достъпност на данните в ключови регистри, както и чрез насърчаване на културата на повторно използване на информацията от администрациите.

За гарантиране на доверие и сигурност ще бъде ускорено въвеждането на изискванията на Регламента на ЕС относно електронната идентификация и доверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар, както и подобряване на координацията и обмена в областта на кибер сигурността, в частност чрез въвеждане на изискванията на Директивата за мрежова и информационна сигурност.

По отношение на принципа за откритост и прозрачност ключова стъпка ще бъде възможността на гражданите и бизнесът да управляват личните си данни, с които публичните администрации разполагат. Държавите членки ще работят също така за разширяване на достъпа и за подобряване на качеството на отворени данни, които ключови за икономиката и за обществото.

Министрите по е-управление се ангажират да работят за избягване на дублирането в различни сектори на вече разработени приложения и за повишаване на използването на решения с отворен код при създаването и надграждането на ИКТ системи и решения. Насърчаването на повторното използване на притежавани или развивани за публичната администрация решения от страна на частния и неправителствения сектор също е сред мерките за по-пълно въвеждане на принципа за оперативна съвместимост в държавите членки.

През следващите години държавите членки на ЕС се ангажират още да предприемат стъпки за повишаване на дигиталните умения на всички равнища в публичните администрации, като необходима предпоставка за всяка успешна дигитална трансформация. С Декларацията министрите се ангажират да споделят добри практики в областта на е-управлението и успешни местни решения.

Държавите членки също така следва да заделят адекватни и навременни ресурси за цифрова трансформация на всички равнища на публичните администрации, се казва още в текста на Декларацията от Талин. Напредъкът по изпълнението на документа ще бъде отчетен от Австрийското председателство на Съвета на ЕС през октомври 2018 година.

Коментари по темата: „Публичните услуги стават изцяло дигитални до 2022”

добавете коментар...

 1. Димо

  Всичко си е имало събитието мъже, жени, гуляи, вечеринки, коктейли, СПА стандартната програма на пълен разврат. 🙂

 2. Bbc

  На думи и помпозни речи нямаме равни. Но поне да е имало СПА в хотела и разходчица.

 3. Дали ?

  Това и да го видя няма да го повярвам.
  В краен случай “нещо” може да направят, но точно 3-5г след това, системата ще е пълен аут.

Коментар