Медицината е пред прага на дигитална промяна

Технологичните иновации ще станат катализатор за важни промени в сферата на здравеопазването и ще помогнат за извършване на еволюционен скок към цифрова медицина, управлявана от данни

Близките две години ще станат преломни за здравеопазването, в резултат на дигиталната трансформация. Около 70% от медицинските компании ще претърпят значителни, позитивни промени, свързани с прехода към цифров модел на бизнеса, сочи прогноза на SAP и Oxford Economics, базирана на анкета сред 400 топ-мениджъри.

Според анкетираните, цифровата трансформация ще помогне на медицинските компании да получат конкурентни предимства, да повишат качеството на услугите, да осигурят по-добри грижи и лечение на пациентите.

Значимо влияние върху развитието на здравеопазването ще оказват ключови тенденции като големите данни и анализа. 76% от медицинските компании ще вложат пари именно в такива технологии, а освен това 65% ще инвестират в облачни решения.

Въпреки че повечето медицински компании считат цифровата трансформация за важна за развитието на бизнеса им и повишаване на качеството на услугите, само 2% от анкетираните в момента са на етап на завършване на този процес, докато 54% изпълняват тестови или пилотни програми за преход към цифров модел на работа.

Редица здравни компании вече внедряват системи, които им позволяват по-ефективно да използват натрупаните данни за по-нататъшен, дълбок анализ и подобряване на резултатите от лечението на пациентите.

Технологичните иновации ще станат катализатор за важни промени в сферата на здравеопазването и ще помогнат за извършване на еволюционен скок към цифрова медицина, управлявана от данни, смятат експертите на SAP.

В момента именно данните са критично важни за по-нататъшно развитие на медицината, като опирайки се на тях, компаниите получават възможност за вграждане на предиктивни модели, които ще станат основа за специализирани програми по профилактика на заболявания или лечения.

Коментар