IoT и автомобилната електроника движат пазара на чипове

Продажбите на интегрални схеми за автомобили и интернет на нещата (IoT) ще нарастват в близките години със 70% по-бързо, отколкото целия пазар на чипове, прогнозира анализаторската компания IC Insights.

Данните сочат, че приходите от продажби на чипове за автомобили и друг вид транспортни средства ще се увеличат от $22,9 млрд. през 2016 г. до $42,9 млрд. през 2021 г. За същия период бизнесът с чипове за IoT продукти ще нарасне от $18,4 до $34,2 млрд. долара.

В разглеждания период се очаква средногодишен ръст в продажбите на интегрални схеми за автомобили и IoT съответно с 13,4% и 13,2%, при показател от 7,9% за индустрията на чиповете като цяло. Световният пазар на чипове ще се увеличи от $297,7 млрд. през 2016 г. до $434,5 млрд. през 2021 г.

С темпове над средния за пазара ще се движат също сегментите на интегралните схеми за медицинска електроника – с 9,7% средногодишно, достигайки $7,8 млрд. през 2021 г. – и носими устройства – с 9% до $4,9 млрд. долара.

Най-голяма категория, осигуряваща около 25% от общите приходи на индустрията, е тази на чиповете за мобилни телефони. Очаква се продажбите на мобилни чипове да нарастват средно със 7,8% на година в периода 2016-2021 г., като в края му ще достигнат 105,6 млрд. долара.

Два сегмента ще регистрират спад в продажбите, прогнозира IC Insights. Това са чиповете за геймърски конзоли и за таблети. При първите се очаква намаляване на продажбите с 1,9%, а при вторите с 2,3% годишно. Към 2021 г. приходите в двата сегмента ще бъдат в границите на 9,7 и 10,7 млрд. долара.

Коментар