Услуга на SAP мигрира HR процеси в облака

Специална програма на SAP ще помогне на компаниите да внедряват облачни HR системи

Нова инициатива на софтуерния гигант SAP ще помогне на компаниите да внедряват облачни системи за управление на човешките ресурси, в частност – ERP Human Capital Management (HCM).

Услугата „HCM Bridge to the Cloud” ще облекчи миграцията към облачното решение SAP SuccessFactors чрез препоръки, точно прогнозиране на резултати, съкращаване на времето за оценка и формиране на бизнес процеси.

В резултат на миграцията към SAP SuccessFactors, компаниите ще могат да преразгледат и опростят съществено HP процесорите с помощта на специализирани и оптимизирани бизнес процеси, както и да създадат по-привлекателни условия за персонала.

„HCM Bridge to the Cloud”  прави възможно пренасянето в облака само на тези компоненти, които са необходими на бизнеса на даден етап, като така защитава направените от клиентите инвестиции в HCM, поясняват от разработчика.

Услугата включва ускорители на конфигурации, библиотеки с процеси, средства за интеграция и миграция на данни, както и за създаване на персонални пътни карти за цифрово преобразуване на HR процесите.

Пълният набор от услуги и инструменти в рамките на програмата „HCM Bridge to the Cloud” вече е достъпен, за да помогне на компаниите да опростят и ускорят цифровата HR трансформация.

Коментар