Instagram и Google+ срещу омразата онлайн

Социалните мрежи отстраняват средно 70% от незаконните изказвания, пораждащи омраза, за които са уведомени

Още две социални платформи се включиха в инициативата на Европейската комисия за борба с незаконните изказвания онлайн. Instagram и Google+ обявиха днес, че се присъединяват към Кодекса на поведение за противодействие на незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза.

От май 2016 г. насам Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft са поели ангажимент за борба с разпространението на подобно съдържание в Европа чрез Кодекса за поведение. ИТ дружествата отстраняват средно 70% от незаконните изказвания, пораждащи омраза, за които са уведомени от неправителствени организации и публични органи, съобщи Европейската комисия. Този процент непрекъснато се увеличава – от 28% при първия кръг на мониторинг през 2016 г. до 59% при втория процес на мониторинг през май 2017 г.

Третият кръг на мониторинга показва, че дружествата все повече изпълняват ангажимента си за отстраняване на по-голямата част от незаконните изказвания онлайн, пораждащи омраза, в рамките на 24 часа. Днес всички участващи ИТ дружества постигат напълно целта за преглед на по-голямата част от уведомленията в рамките на 24 часа, достигайки средно ниво над 81%. Тази стойност се удвои в сравнение с първия кръг на мониторинг и се е увеличила от 51% в предходния кръг на мониторинг.

Въпреки това, някои допълнителни предизвикателства все още остават, по-специално липсата на систематична обратна информация за потребителите. Данните сочат, че все още липсва обратна информация за потребителите средно за почти една трета от уведомленията, като различните ИТ дружества имат различни нива на реакция.

Средно една пета от случаите, докладвани на дружествата, също са били докладвани от НПО на полицията или прокуратурата. Тази цифра се е увеличила повече от два пъти след последния мониторингов доклад. Тези случаи трябва да бъдат незабавно разследвани от полицията, посочват от Европейската комисия.

„Интернет трябва да стане безопасно място, свободно от незаконни изказвания, подбуждащи към омраза, ксенофобско и расистко съдържание. Кодексът на поведение понастоящем се доказва като успешен инструмент за справяне с незаконното съдържание, по бърз и ефикасен начин”, коментира Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

Коментари по темата: „Instagram и Google+ срещу омразата онлайн”

добавете коментар...

  1. XoMoTpaHcreHgeP

    Аз съм от 3я пол и съм адски убиден от тази статия! репортвам!!!! ИМАМ ПРАВА

Коментар