НСИ изпълни ИТ проект за миграция към облака

НСИ вече разполага с нова информационна инфраструктура в съответствие с изискванията на Евростат и стандарт БДС ISO/IEC 27001

Националният статистически институт (НСИ) изпълни проект „Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”.

В края на 18-месечния срок на договора са реализирани заложените основни цели и индикатори, стана ясно на пресконференция в София. Общата стойност на проекта е 1,566 млн. лв., от които 1,331 млн. лв. европейско и 234,960 лв. национално съфинансиране.

НСИ вече разполага с нова информационна инфраструктура в съответствие с изискванията на Евростат и стандарт БДС ISO/IEC 27001 „Системи за управление на сигурността на информацията”, като с това увеличава капацитета и възможностите на държавния хибриден частен облак (ХЧО). Подобрена е информационната сигурност.

Информационните активи на НСИ отговарят на изискванията на стандарта по отношение на осигуряване на сървърна инфраструктура, инфраструктура за съхранение на данни, софтуер за създаване и управление на резервни копия и мрежови компоненти.

Проектът е част от първия етап на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в България за периода 2016-2020 г. по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление” на ОПДУ.

С проекта се подпомага преодоляването на някои от основните предизвикателства пред въвеждане на е-управлението и се гарантира конфиденциалност и интегритет на информационните масиви на НСИ, заключиха участниците в пресконференцията.

Коментари по темата: „НСИ изпълни ИТ проект за миграция към облака”

добавете коментар...

  1. J

    Сега остава и да си плаща за поддъжката му ! Защото това е примлизително 10-15% от стойнстта му по придоиване на година !!! Някой да Ви е споменал за тая сметка а ?!? Не е нами ! И няма да спомене, защото нзвярно не смята да я плаща и сиответно ОБЕЗМИСЛЯ ПРИДОБИВАНЕТО НА ВСИЧКО ТОВА !!!
    ОТНОВО НЯКАКВА ПОКВАРНА СХЕМА НА ИЗТОЧВАНЕ, КОЕТО “ЖУРНАЛИСТИ” СЕ ОТИТВАТ ДА ГО СДЪФЧАТ И ИЗПЛЮЯТ.

Коментар