Oracle удвои продажбите си в държавния сектор на Русия

50-те най-големи държавни покупки на лицензи и услуги за поддръжка на Oracle софтуер в Русия възлизат на 8,8 млрд. рубли през 2017 г.

Продажбите на Oracle софтуер по държавни поръчки в Русия са нараснали двойно през 2017 г., въпреки политиката на правителството за заместване на ИТ вноса със собствени продукти, съобщи Комерсант.

Според участниците на пазара, на фона на санкциите и перспективите за преминаване към разработен в Русия софтуер, държавните ведомства и компании правят покупки за бъдещето, докато имат тази възможност.

По данни на TAdviser, през миналата година сумарният обем на 50-те най-големи държавни покупки на лицензи и услуги за техническа поддръжка на Oracle софтуер, публикувани на правителствения портал, възлизат на 8,8 млрд. рубли (около 142,5 млн. долара по курса към момента). В тази сума се включва и покупка на Сбербанк на стойност 1,8 млрд. рубли, която не е публикувана на портала за поръчките.

За сравнение, през 2016 г. руският държавен сектор е купил продукти на Oracle за 4,3 млрд. рубли, а през 2015 и 2014 г. покупките са възлизали съответно на 6,5 и 4,6 млрд. рубли. TAdviser коментира, че руските държавни ведомства и компании зависят силно от софтуера на Oracle. Реализират се проекти за преход към алтернативни решения, но те са малки и в пилотен режим.

Преди две години в Русия влезе в сила закон, който ограничава държавните покупки на чуждестранен софтуер. Ведомствата са длъжни да купуват софтуер от специален регистър и само в случай, че там липсват продуктите с желаната функционалност, могат да поръчват чужд софтуер, като обосноват необходимостта от него.

Най-голям клиент на Oracle през 2017 г. е била ВТБ с покупки за 1,9 млрд. рубли, следвана от Сбербанк (2,7 млрд. рубли), Аерофлот (945 млн. рубли), Газпром информ (821 млн. рубли) и Департамента по информационни технологии на Москва (458 млн. рубли).

Коментар