Цифровата трансформация – пазар за над трилион долара

Световните разходи за технологии и услуги за цифрова трансформация на бизнеса ще се увеличат с 16,8% през настоящата година. Ако през 2107 г. те са били 958 млрд. долара, през 2018 г. ще превишат 1,1 трлн. долара, прогнозира анализаторската компания IDC.

Повечето разходи за цифрова трансформация се падат на предприятията за дискретно и непрекъснато производство. Нещо повече, компаниите в сектора определят приоритетите, програмите и сценариите за реализация на проектите.

IDC очаква производствените предприятия да похарчат над 333 млрд. долара за решения, свързани с цифрова трансформация. Това е около 30% от общите разходи за подобни проекти в световен мащаб през настоящата година.

От гледна точка на технологиите, като най-голeми категории разходи се очертават приложенията, комуникационните услуги и ИТ услугите, доколкото производителите изграждат свои платформи, за да поддържат конкурентоспособност в цифровата икономика.

Основните цели и приоритети в производствения сектор са свързани с внедряването на умни технологии, които включват в себе си програми, ориентирани към оптимизация на материали, интелигентно управление на активи и автономни операции.

През настоящата година предприятията от дискретното и непрекъснатото производство ще инвестират над 115 млрд. долара в технологии за „умно” производство. Разходите за развитие на иновациите ще бъдат свързани най-вече с цифрова оптимизация на каналите за доставки, която ще погълне 28 млрд. долара.

Много компании все още се намират на ранен етап в своя път към цифрова трансформация, като са съсредоточени в подобряване на съществуващите процеси и ефективността. С прехода към следващи етапи на развитие, приоритетни ще станат разходите за усъвършенстване на операциите и създаване на нови продукти и услуги, отбелязва IDC.

Коментар