„Галилео” вече има 26 спътника в орбита

„Галилео” предлага услуги за позициониране и определяне на времето на около 400 милиона потребители

Още четири спътника на системата „Галилео” бяха изведени успешно в орбита от европейския космодрум във Френска Гвиана с помощта на европейската ракета-носител Ariane-5. С мрежата от 26 спътника понастоящем глобалната спътникова навигационна система на ЕС ще осигурява по-прецизен сигнал за широк спектър от ценни услуги, съобщиха от Европейската комисия.

„Галилео” предлага услуги за позициониране и определяне на времето на около 400 милиона потребители от декември 2016 г. С изведените днес в орбита спътници мрежата на „Галилео” се доближава до завършването си през 2020 г., когато ще достигне своята пълна оперативна способност и рекордна точност от 20 см – това ще превърне „Галилео” в най-точната система за спътникова навигация в света.

10% от БВП на ЕС зависят от услуги, свързани с космоса. Космическите данни и технологии се използват за търсене при спасителни операции, за свързани автомобили и интелигентни часовници или в областта на земеделието или самолетната навигация.

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС – периода 2021-2027 г. – Европейската комисия предложи всички съществуващи и нови космически дейности да се обединят в рамките на една единствена „Космическа програма на ЕС” на стойност 16 милиарда евро.

Понастоящем „Галилео” предоставя три вида услуги за спътникова навигация:

Отворена услуга на „Галилео: безплатна услуга за позициониране, навигация и определяне на времето. Тя позволява на системата eCall, която е задължителна за всички нови автомобили в ЕС от 31 март 2018 г., да съобщава местоположението на превозното средство на службите за спешна помощ.

Услуга на „Галилео” за търсене и спасяване: откриване на мястото на излъчване на сигнали за бедствие от активен маяк. С влизането в действие на първите услуги по програма „Галилео” през декември 2016 г. времето за откриване на лица в бедствие в морето или планината бе намалено от 4 часа в някои случаи до около 10 минути след задействането на авариен маяк. Освен това от следващата година услугата ще изпраща сигнал, информиращ лицето в опасност, че сигналът за бедствие е бил приет и местоположението му определено.

Публично регулирана услуга на „Галилео: кодирана услуга, предназначена за употреба от публичните органи в чувствителни от гледна точка на сигурността сценарии, например при военни операции. Това е особено надеждна и изцяло криптирана услуга за държавните потребители по време на национални извънредни или кризисни ситуации, като например терористични нападения.

Всеки, който разполага с устройство, съвместимо със системата „Галилео”, е в състояние да използва нейните сигнали за позициониране, навигация и определяне на времето. Услугите на „Галилео“ се основават на много точни сигнали, които обаче не са налични през цялото време в тази начална фаза и поради това се използват в комбинация с други системи за спътникова навигация, като например GPS.

След като мрежата достигне 30 спътника през 2020 г., системата „Галилео” ще бъде напълно работоспособна и независима, което означава, че дадено местоположение ще може да се определя самостоятелно навсякъде и по всяко време, като се използват единствено спътниците на „Галилео”.

Всички спътници на „Галилео” носят имената на децата, спечелили конкурса на „Галилео” за най-добра детска рисунка през 2011 г. Изстреляните на 25 юли 4 спътника са наречени Тара от Словения, Самуел от Словакия, Анна от Финландия и Елен от Швеция.

Коментар