Телефоните в час влошават дългосрочната памет

Използването на електронни устройства в час води до по-ниски оценки на изпита в края на семестъра

Студентите се представят по-слабо на изпитите си в края на учебния срок, ако по време на учението са се занимавали с електронно устройство, например телефон или таблет, твърди изследване на Университета Рютгерс. 

Студентите-притежатели на електронни устройства, които ги използват в час, се представят добре при тестовете непосредствено в края на всяка лекция. Младежите обаче постигат по-ниски оценки на изпита в края на семестъра – с най-малко 5% или половин единица.

Тази констатация показва за първи път, че основният ефект от раздвоеното внимание в класната стая е върху дългосрочното помнене. Иначе казано, от всяка лекция се запомнят по-малко неща в дългосрочен план.

Изследователи от Университета Рютгерс в САЩ са провели редица експерименти в клас, за да проверят дали разделянето на вниманието между електронните устройства и думите на лектора по време на обучение се отразява на представянето на студентите при изпитите им – както тези след всяка отделна лекция, така и в края на срока.

В експеримента участвали 118 студенти по когнитивна психология от университета, в продължение на един срок. Лаптопите, телефоните и таблетите били забранени на половината от лекциите и разрешени за другата половина. Когато устройствата били разрешени, учениците са помолени да запишат дали са ги използвали за неакадемични цели по време на лекцията.

При позволено използване на електронни устройства в час, зле се представят и студентите, които са употребявали е-устройствата, и тези, които не са използвали електронни джаджи. Изводът е много смущаващ.

„Тези открития предупреждават студентите и преподавателите, че разделянето на вниманието има коварен ефект”, казва водещият автор на изследването професор Арнолд Глас. „Това нарушава резултатите от изпита и крайната оценка”.

Според Глас, за да помогнат за смисленото използване на дигиталните устройства в класната стая, учителите трябва да обяснят на студентите вредния ефект от отвличането на вниманието върху дългосрочната памет – вредна не само за самите тях, но и за целия клас.

Това е първото проучване, проведено в класна стая, което показва причинно-следствена връзка между отвличането на вниманието заради електронно устройство и последващото представяне на изпитите в края на семестъра.

Коментар