Митниците на ЕС иззели над 31 млн. фалшиви стоки за една година

Митническият съюз на ЕС е на първата линия, когато става въпрос за спиране на фалшиви и опасни стоки

Митническите органи на Европейския съюз са задържали над 31 милиона фалшиви и фалшифицирани продукти на външните граници на стойност над 580 милиона евро, според нови данни, оповестени от Европейската комисия вчера.

Макар като цяло този брой да е намалял в сравнение с 2016 г., сега много по-голям дял от иззетите фалшиви стоки – 43%, са стоки за ежедневна употреба като здравни продукти, лекарства, играчки и електрически уреди, които биха могли да са опасни.

Хранителните продукти са на първо място сред фалшивите стоки и съставляват 24% от общото количество задържани артикули. След тях се нареждат играчките (11%), цигарите (9%) и дрехите (7%).

„Митническият съюз на ЕС е на първата линия, когато става въпрос за закрила на гражданите от фалшиви, фалшифицирани и понякога изключително опасни стоки. Спирането на вноса на фалшификати в ЕС подпомага също заетостта, а и икономиката като цяло”, каза Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси.

Той подчерта, че Европейският съюз застава в подкрепа на интелектуалната собственост и ще продължи политиката си за закрила на здравето на потребителите и защита на предприятията от нарушаване на техните права.

Що се отнася до вида транспорт, 65% от всички задържани артикули са влезли в ЕС по море, обикновено в големи пратки. На второ място се нарежда въздушният транспорт, отговорен за превоза на 14% от фалшивите артикули.

На трето място са куриерският и пощенският транспорт, които заедно са превозили 11% от стоките – основно потребителски стоки, поръчани онлайн, като обувки, облекло, чанти и часовници.

Китай остава основната държава на произход на фалшивите стоки, които влизат в ЕС. Най-много фалшиви дрехи са дошли от Турция, докато повечето фалшифицирани мобилни телефони и аксесоари, мастилени касети и тонери, компактдискове и DVD дискове, етикети и стикери са влезли в ЕС от Хонконг и Китай.

Индия е главната държава на произход на фалшиви и потенциално вредни лекарства. В 90% от случаите стоките са били унищожени или е заведено съдебно дело за установяване на нарушение като част от наказателно производство.

Докладът на Комисията относно дейността на митниците за прилагане на правата върху интелектуална собственост се публикува всяка година от 2000 г. насам и се основава на данни, предадени от митническите администрации на страните от ЕС.

Данните дават ценна информация, която подпомага анализа на нарушенията на правата върху интелектуалната собственост и помага на други институции, като например Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост и ОИСР, да картографират икономическите данни и най-често използваните маршрути на фалшификаторите.

Коментар